Utbildning PM2

Utbildning licensgrad Paramotor 2 (PM2)

2 500,00 SEK • Artnr: 1034

Beskrivning av artikel

Kompetensbevis för licensgrad Paramotor 2 (PM2)

Villkor för att påbörja utbildning

Sökanden ska

 1. Vara allmänt fysisk lämplig,

 2. Ha gällande kompetensbevis Paramotor 1 sedan minst 12 månader,

 3. Ha gjort minst 50 paramotorflyg och uppnått en flygtid på minst 50 timmar, och

 4. Ha utfört minst en egenbesiktning enligt loggbok.

Villkor för att utfärda kompetensbevis

Sökanden ska

 1. Ha genomgått en utbildning som är godkänd av SSFF, och

 2. Ha avlagt teoretiskt och praktiskt prov med godkänt resultat inför en SSFF-

  licensierad instruktör.

Befogenheter med giltigt kompetensbevis

Piloten får
1. flyga paramotor.

Villkor för att upprätthålla ett kompetensbevis

För att kompetensbeviset ska vara giltigt krävs att minst 10 starter och landningar har utförts under de senaste 12 månaderna, med minst 5 timmars flygtid. Om Piloten innehar giltigt kompetensbevis för skärmflygning utan motor kan 1,5 av de 5 timmarna ersättas av flygtid utan motor. I annat fall ska ett nytt praktiskt prov avläggas med godkänt resultat.

Om kompetensbeviset har varit ogiltigt i mer än 36 månader ska även ett nytt teoriprov avläggas med godkänt resultat.


Totalsumma:
  Till kassan