Utbildning P1

Vidare utbildning till Pilot 1

2 500,00 SEK


Köp

 • Artnr: 1033
 • Ej i lager

Beskrivning av artikel

Kompetensbevis för licensgrad Pilot 1

Villkor för att påbörja utbildning

Sökanden ska

 1. ha fyllt 15 år,

 2. vara allmänt fysisk lämplig,

 3. ha gällande kompetensbevis Student med behörighet för berg, hang och eller

  vinsch, och

 4. ha gjort minst 50 höjd- eller hangflyg och uppnått en flygtid på minst 10 timmar.

Villkor för att utfärda kompetensbevis

Sökanden ska

 1. ha fyllt 16 år,

 2. ha genomgått en utbildning som är godkänd av SSFF, och

 3. ha avlagt teoretiskt och praktiskt prov med godkänt resultat inför en SSFF-

  licensierad instruktör.

Befogenheter med giltigt kompetensbevis

Piloten får

 1. flyga självständigt i Sverige inom sina behörigheter,

 2. i sällskap av erfaren pilot flyga utomlands,

 3. flyga termik och distans i lugna förhållanden och miljöer i sällskap av erfaren

  pilot,

 4. träna akroflygning under överinseende av akrotränare, och

 5. flyga oklassad vinge, s.k. speedriding (start på skidor) och speedflying (fotstart)

  om utbildningen skett på sådan vinge. I Sverige får sådan flygning ske i närvaro av erfaren pilot och utomlands i närvaro av instruktör.

Villkor för att upprätthålla ett kompetensbevis

För att kompetensbeviset ska vara giltigt krävs att minst 10 starter och landningar har utförts under de senaste 12 månaderna. I annat fall ska ett nytt praktiskt prov avläggas med godkänt resultat.

Om kompetensbeviset har varit ogiltigt i mer än 36 månader ska även ett nytt teoriprov avläggas med godkänt resultat.


Se även

Totalsumma:
  Till kassan
  Tillagd i varukorgen